Käyttöehdot

Käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ovat usein turhan vaikeaselkoisia. Pyrimme pitämään Vuodatuksen ("Palvelu") käyttöehdot mahdollisimman helppolukuisena; olkaa ystävällisiä, ja lukekaa säännöt - ne sitovat teitä.

Vuodatuksen käyttö on ilmaista pois lukien mahdolliset lisäpalvelut. Käyttöehtojen tai niiden hengen rikkominen tai muu paheksuttava käytös voi johtaa tunnuksen ja kaiken siihen liittyvän sisällön poistamiseen ilman varoitusta.

Alla säännöt, näiden mukaan pelataan:

1. Käyttämällä Palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja käyttöehtoja. Palvelun käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.

2. Pidätämme oikeuden poistaa käyttäjätunnuksen, estää tai rajoittaa Palvelun käytön keneltä tahansa mistä tahansa syystä milloin vain ilman ennakkovaroitusta. Pidätämme lisäksi oikeuden poistaa tai muokata mitä tahansa Palvelusta löytyvää sisältöä mistä tahansa syystä milloin vain ilman ennakkovaroitusta. Näin ei kevyesti toimita, mutta huonosti käyttäytyvän tai käyttöehtoja rikkovan käyttäjän kohdalla näin saatetaan tehdä.

3. Käyttäjä takaa, että kaikki hänen palveluunsa toimittamansa tiedot ovat ajantasaisia ja oikeita.

4. Palvelu tarjotaan sellaisenaan, ilman takeita minkään sen osan toimivuudesta tai jatkuvuudesta. Näin sanottuna, Palvelun käyttö pyritään pitämään mahdollisimman jouhevana kaikissa tilanteissa. Jos tässä ei  ihan aina onnistuta, niin siitä kiukkuaminen ei ole kivaa eikä asiallista.

5. Maailma muuttuu. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten mikä tahansa sen toiminnallisuus tai toiminnallisuuden muoto voi muuttua, poistua tai tulla julkaistuksi ilman ennakkovaroitusta. Isommista muutoksista pyritään varoittamaan hyvissä ajoin.

6. Ole kiltisti. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua pahaan, ilkeään, laittomaan tai mihinkään toimintaan, jolla pyritään vahingoittamaan, loukkaamaan tai aiheuttamaan harmia jollekulle kolmannelle osapuolelle, kaverille, tutulle, Palvelulle tahi mille tai kenelle tahansa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hyviä käytöstapoja sekä olla kiusaamatta tai häiritsemättä Palvelun muita käyttäjiä (ja käyttäytyy toivottavasti näin myös Palvelun ulkopuolella).

7.  Spämmääminen ei ole tyylikästä. Spämmäämisellä tarkoitetaan toistuvan ja aggressiivisen mainosmaisen sisällön työntämistä Palveluun ilman hyötysisältöä ja todellista vuorovaikutusta yhteisön kanssa. Spämmi on vihollinen, spämmääjät poistetaan vastaan tullessa armotta.

8. Olet mitä teet. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnukseensa liittyvästä toiminnasta ja sisällöstä. Näin ollen, pidä Palvelun salasana hyvin tallessa ja käytöksesi siistinä.

9. Myös muut ovat mitä tekevät. Käyttäjä ymmärtää, että kaikesta Palvelusta löytyvästä sisällöstä kantaa vastuun se henkilö, yhteisö tai yritys, jolta kyseinen sisältö on lähtöisin.

10. Mikä on sinun, on sinun. Käyttäjä omistaa kaikki oikeudet Palveluun luomaansa tai lisäämäänsä materiaaliin, mutta myöntää samalla Palvelulle rajattoman oikeuden käyttää Palveluun syötettyjä tietoja ja materiaalia Palvelun liittyvissä yhteyksissä tai Palvelua mainostettaessa. Mitään yksityiseksi merkittyä sisältöä ei kuitenkaan käytetä.

11. Mikä ei ole sinun, ei ole sinun. Käyttäjä vastaa itse lisäämästään sisällöstä ja ymmärtää, että tekijänoikeus- tai vastaavalla lailla suojatun sisällön lisääminen Palveluun ei ole sallittua. Käyttäjä ymmärtää, että kaikki palvelusta löytyvä sisältö voi olla suojattu tekijänoikeus- tai vastaavalla lailla eikä kopio sisältöä ilman lupaa omaan käyttöönsä. Ylläpito pidättää oikeuden ottaa tarvittaessa  haltuun sellaiset tunnukset, jotka ovat jonkun tahon tai henkilön tavaramerkkejä tai vastaavia.

12. Vaikka se olisi sinun, se ei välttämättä kuulu Palveluun. Käyttäjä sitoutuu ettei lisää kirjoituksiinsa sopimatonta materiaalia, esimerkiksi pornografiaa, rasistista, herjaavaa tai vastaavaa materiaalia. Loppukädessä ylläpito päättää mikä on sopimatonta Palveluun ja varaa kohdan 2 mukaisesti oikeuden poistaa mitä tahansa materiaalia ilman ennakkovaroitusta.

14.  Mikä tapahtuu muualla, jää muualle. Palvelu voi sisältää käyttäjien jakamia tiedostoja tai esimerkiksi muille www-sivuille vieviä linkkejä, joiden sisältöön palveluntarjoajalla ei ole hallintaa. Siirtyessään tai käyttäessään tällaista sisältöä käyttäjä hyväksyy, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa ko. sisältöjen toiminnasta tai saavutettavuudesta.

15.  Älä häkkää, ainakaan ilman lupaa. Palvelun murtaminen ilman lupaa ei ole kovin viileätä eikä myöskään sallittua. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan palveluntarjoajan tarjoamien virallisten käyttöliittymien ja mahdollisten virallisten APIn kautta. Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä mihinkään toimiin, jotka voivat estää tai haitata Palvelun tai siihen liittyvien palvelimien ja verkkojen toimintaa.

16. Omalla riskillä. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että jos jotain ikävää tapahtuu (joskin tämä on epätodennäköistä) johtuen Palvelusta, sen käytöstä tai sen toimimattomuudesta, niin Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista tai muista vahingoista tai menetyksistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, rahan, maineen tai tiedon menetystä. Toisin sanoen käyttäjä hyväksyy käyttävänsä palvelua omalla riskillään.

17. Älä törttöile, ja jos vahingossa, niin opi kerrasta. Törkeä tai jatkuva käyttöehtojen rikkominen saattaa johtaa tunnuksen pysyvään poistamiseen ilman ennakkovaroitusta. Jos poistettu tunnus luodaan uudelleen ja toiminta jatkuu, voi ylläpito estää käyttäjän pääsyn sivustolle

18. Mainosblogien ylläpitäminen on kielletty. Blogisi ainoa tarkoitus ei saa olla vain pyrkimys parantamaan toisen sivuston hakukonelöydettävyyttä tai vain ja ainoastaan luoda linkkejä toiseen tai toisiin sivustoihin. Jos sinulla on epäilyksiä onko blogisi sivustolle sopiva, ota yhteyttä Vuodatus.net tukeen palautelomakkeen kautta.

19. Vuodatus.net varaa oikeuden näyttää blogien yhteydessä mainontaa. Ko. mainospaikkojen piilottaminen ei ole sallittua kuten ei myöskään mainospaikkojen luovuttaminen kolmansille osapuolille.

20. Palvelun käyttöehtoihin ja kiistatapauksiin sovelletaan Viron lakia ja kiistat käsitellään Virossa. Jos mikä tahansa käyttöehtojen pykälä todetaan Viron lain silmissä virheelliseksi tai laittomaksi, kyseinen pykälä poistetaan käyttöehdoista ilman vaikutusta käyttöehtojen muihin pykäliin, jotka pysyvät pätevinä.

Käyttäjä tiedostaa, että käyttöehtoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Muutosten tekemisen jälkeen uusi päivätty versio käyttöehdoista on nähtävissä tällä sivulla. Muuttuneet käyttöehdot sitovat käyttäjiä, jotka jatkavat palvelun käyttöä käyttöehtojen muuttamisen jälkeen.

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanotua näistä käyttöehdoista ja sulkea käyttäjätilinsä ilmoittamalla tästä palveluntarjoajalle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä palautetta palvelun palautelomakkeen kautta.